Bij veel verenigingen wordt er vaak gezellig een drankje gedaan. Echter is het niet voor iedereen toegestaan om een drankje te mogen nuttigen. Jeugd tot hun 18de levensjaar mogen volgens de wet nog geen alcohol drinken. De vraag die wij als voetbalvereniging hebben, hoe gaan we hiermee om? En wij denken dat er ook meerdere verenigingen met deze vraag worstelen. Rondom Loil zijn er verschillende initiatieven betoond, zie de bijlage. Graag willen wij ook ons steentje bijdragen. 

In samenwerking met NOC NSF organiseren wij op 13 december een informatieavond genaamd: Jeugd, Vereniging en Alcohol. Tijdens deze avond willen wij jullie informeren over alcohol gebruik onder jongeren en ook de uitdagingen die wij als vereniging hierbij ervaren. Met het oog op de toekomst willen wij alle verenigingen bij deze avond betrekken.

Zoals aangeven vindt deze avond plaats op 13 december in de Zomp. De avond vangt aan om 19.30u en we willen om 20.00u starten met het programma. De avond is gratis toegankelijk en voor iedereen. We willen ook graag de jeugd uitnodigen om deel te nemen en zij zijn dan ook van harte welkom! We hopen er een mooie avond van te maken.