Aanmelden als lid

lAls u overweegt om lid te worden van de Sv Loil kunt u op deze site de nodige informatie over onze vereniging vinden. Mocht u daadwerkelijk tot het lidmaatschap besluiten, dan kunt u er van overtuigd zijn dat ons er alles aan gelegen is om het u in sportief opzicht naar de zin te maken.

Alvorens het aanmeldingsformulier in te vullen verzoeken wij u kennis te nemen van onderstaande aandachtspunten.

– De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie waartoe u behoort. Verder zijn een aantal rechten en plichten van Sv Loil-leden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Zie Contributie & reglement.

– Bij invulling van het aanmeldingsformulier wordt van u een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van de Sv Loil en de KNVB, een en ander conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

– Indien u de laatste drie jaar in een bindende wedstrijd voor een andere vereniging bent uitgekomen dan dient u overschrijving aan te vragen. Dit geldt voor junioren en senioren (vanaf 12 jaar). Bij een leeftijd onder de 12 jaar is een zogenaamde pupillenverklaring nodig. Het overschrijvingsformulier en de pupillenverklaring dienen bij de te verlaten vereniging te worden aangevraagd en ingevuld en ondertekend. Deze documenten kunnen dan evt. gelijk met het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie van de Sv Loil worden ingeleverd.

– Heeft u nog vragen (bijvoorbeeld over overschrijving)? Neem contact met ons op!

– print vervolgens het Aanmeldformulier Sv Loil en lever deze in bij de ledenadministratie t.a.v. Rutger Nibbeling via penningmeester@svloil.nl of per post aan adres Veldstraat 1, 6941 BD Didam.