AGENDA :

  1. Opening
  2. SvLoil 2030
    afgelopen periode is de stuurgroep van SvLoil2030 druk geweest om informatie bij onze leden op te halen. Wij willen de resultaten graag met jullie delen. Daarnaast willen we samen met de leden vooruit kijken naar het vervolg traject dat gestart wordt bij de start van het nieuwe seizoen.
  3. Fc Gelre op sportpark de Korenakker
    Fc Gelre heeft bij SvLoil aangeklopt in haar zoektocht naar een nieuw onderkomen. Wij willen onze leden informeren over de overleggen die we met Fc Gelre en de gemeente hebben gehad, en daarnaast de gevolgen die voort kunnen vloeien uit het gemeenschappelijk gebruik.
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

2017-06-20 agenda buitengewone algemene ledenvergadering