Datum : Maandag 16 januari 2017
Locatie : clubhuis ‘De Zomp’
Aanvang : 20.00 uur

AGENDA :
1. Opening

2. Toekomst bepalen van SvLoil
Het komende halfjaar is bepalend voor de toekomst van SvLoil, door:
– Afstoten Zomp door de gemeente, en gevolgen voor SvLoil.
– Bezuiniging op onderhoud velden door de gemeente.
– Ontwikkelingen omtrent kunstgrasveld.
– Teruglopend aantal leden door vergrijzing en terugloop in de jeugd.
– Terugloop in vrijwilligers.
Daarom start SvLoil onder begeleiding van de KNVB een traject om de toekomst te bepalen. Daarvoor zijn mensen uit alle geledingen van de vereniging nodig om te helpen de toekomst te bepalen.
Verdere informatie volgt tijdens de bijeenkomst

3. Verplichting instellen om kantinediensten te draaien
Tijdens de ALV van 7 november is afgesproken om in en extra overleg het voorstel in stemming te brengen om alle leden/ouders van leden te kunnen verplichten om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen, met als grootste knelpunt op korte termijn de kantinediensten. Dit is een “oplossing” voor de korte termijn (dit seizoen)!. Met de resultaten van het traject onder punt 1 willen we beleid voor de toekomst vaststellen en verder invullen. Het voorstel om leden te verplichten om “vrijwilligerswerk” te doen wordt gepresenteerd en in stemming gebracht.

4. Kledinglijn vanaf seizoen 2017-2018
Aan het einde van het seizoen loopt het eerste deel van de sponsorovereenkomst met de ING af. Dit is het startpunt voor een nieuwe kledinglijn bij SvLoil. Vanaf 8 januari worden de twee tenues die voorgeselecteerd zijn getoond in de kantine.
– tot 16-1-2017 kun je de stem uitbrengen op een van de twee het tenues. 16-1-2017 wordt keus definitief
bepaald
– de kledinglijn bestaat naast het tenue uit trainingspak, shirts, tassen etc.
Uit het kledingfonds worden de tenues aangeschaft en onderhouden (shirt-broek-kousen) overige artikelen kunnen de leden zelf aanschaffen.

5. Rondvraag

Het bestuur doet een dringend beroep op haar leden en
ouders van jeugdleden om naar de B.A.L.V. te komen

Namens het bestuur
Eric Welling