Contributie

De jaarcontributie voor het seizoen 2017 / 2018 is als volgt vastgesteld:

     Contributie   Kledingfonds
         per jaar   per kwartaal   per jaar
Senioren € 140,00   € 35,00   € 12,00
Jeugd A en B €   94,40   € 23,60   € 12,00
Jeugd C en D €   76,00   € 19,00   € 12,00
Jeugd E en F €   58,00   € 14,50   € 12,00
Jeugd mini €   24,00   €   6,00    –
Ondersteunend €   25,00   €   6,25    –

 

Voor leden die de Sv Loil niet machtigen de contributie automatisch af te schrijven geldt een toeslag van € 10,00 per seizoen.

Voor leden die de Sv Loil hebben gemachtigd tot automatische overschrijving wordt dit bedrag per kwartaal geïnd. Voor diegenen die per acceptgiro betalen gelden twee halfjaarlijkse termijnen. De bijdrage voor het kledingfonds wordt verrekend met de contributietermijnen.

De contributie dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Bij beëindiging van het lidmaatschap in het lopende seizoen is men (conform de statuten) toch verplicht de gehele jaarcontributie te voldoen.

De contributie wordt jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexcijfer van het CBS. De aanpassing gaat in bij aanvang van het nieuwe seizoen (wat overeenkomt met het derde kwartaal van een jaar).

Huishoudelijk reglement

Download hier het huishoudelijk reglement.