Intentieverklaring gebruik kunstgrasveld

                        Intentie verklaring Sv Loil

Inleiding

In de zomer van 2014 heeft stichting Dorpsbelangen Loil het eerste veld van voetbalvereniging Sv Loil vervangen door een kunstgras met toebehoren. Sv Loil wil middels deze intentieverklaring duidelijkheid verschaffen hoe zij als huurder om wil gaan met het gebruik van het eerste veld. De intentieverklaring is mede opgesteld om duidelijkheid te verschaffen aan de bewoners (huidige en in de toekomstig) van Kloosterstraat 18.

Vanuit de stichting en wetgeving zijn er eisen aan het gebruik. Zo mogen er tussen 23:00 en 7:00 geen activiteiten plaatsvinden op het veld zonder dat daar een vergunning voor is afgegeven. Daarnaast moet de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijven.

Het kunstgras vervangt het natuurgrasveld.

Verlichting

 1. Als de verlichting niet aan hoeft, wordt het veld op dezelfde wijze gebruikt als bij een normaal grasvoetbalveld, en gelden restricties m.b.t. verlichting en gebruik niet. Het hele veld wordt dan gebruikt.
 2. De verlichting blijft aan tot maximaal en halfuur na afloop van de laatste training/wedstrijd. Dit verschilt per dag en per jaar. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal trainingen/teams/wedstrijden.
 3. De verlichting is zo optimaal mogelijk ingeregeld. Daar waar nodig zijn lampenkappen geplaatst op afzonderlijke lampen. Daarmee wordt voldaan aan de geldende eisen, zie ook het lichtrapport van de meting die de gemeente Montferland heeft laten uitvoeren op 6 mei 2015.
 4. De verlichting kent 3 vaste intensiteitsstanden. De wedstrijdstand (hoogste lichtintensiteit) wordt alleen gebruikt bij wedstrijden. Deze stand kan slechts door enkele personen (met sleutel) ingeschakeld worden.
 5. Tijdens trainingen zal de trainingsstand (middelst intensiteit) worden gebruikt.
 6. Bij trainingen met verlichting worden de trainingen zoveel mogelijk geconcentreerd aan de zijde van de kantine. Indien mogelijk wordt de helft (zijde rondweg) van de verlichting uitgeschakeld.

Gebruik en Onderhoud

 1. Vanuit richtlijnen van de fabrikant zal het veld over het geheel zo evenredig mogelijk gebruikt moeten worden. Dit i.v.m. slijtage en garanties op gebruik. Aan de andere kant wil de Sv Loil zo min mogelijk overlast veroorzaken voor haar omgeving.
 2. Sv Loil zal bij het plannen van de trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk de volgende uitgangspunten in acht te nemen:
  1. Als bij training het veld maar gedeeltelijk wordt gebruikt, worden deze activiteiten zoveel mogelijk geconcentreerd aan de zijde van de kantine.
  2. Afwerking (=schietoefeningen) op de goal aan de zijde van de rondweg is niet toegestaan. Dit sluit echter niet uit dat er een verdwaalde bal over de afrastering / ballenvangers kan gaan.
 3. De onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag na 9:00 uur plaatsvinden.
 4. In perioden dat er veel blad van de bomen valt, rotzooi op het veld ligt of er sneeuw op het veld ligt zal het onderhoud mogelijk intensiever zijn.

 

Terrein en maatregelen.

 1. De extra ballenvanger, geplaatst aan de zijde van de rondweg tussen de ballenvanger achter de goal en het park, is in overleg met familie Visser verplaatst en aangepast.
 2. De ballenvangers zullen niet voorzien worden van reclamedoeken of hoger gemaakt worden. De constructie van de ballenvangers is daar niet op berekend (zie ook de ervaringen met de ballenvanger op het tweede veld). Bovendien is vanuit de gemeente Montferland aangegeven dat dan ook naar de vergunning gekeken moet worden.
 3. In verband met mogelijke geluidsoverlast, zullen er geen reclameborden geplaatst worden aan de omheining tussen de ballenvanger achter de goal en het park aan de zijde van het park.
 4. Er zijn camera’s geplaatst om het gebruik van de accommodatie (pannaveld en voetbalveld) te kunnen monitoren. Bovendien is er een camera geplaatst om ingang van het sportpark in de gaten te kunnen houden.
 5. Toegang tot de accommodatie is uitsluitend aan de voorzijde. Met uitzondering van geplande onderhoudswerkzaamheden of na overleg met de accommodatiebeheerder.
 6. Het kunstgrasveld wordt gebruikt voor trainingen en wedstrijden en niet voor “vrij spel” zonder toestemming van Sv Loil of Stichting Dorpsbelangen Loil
 7. Het Pannaveld is open en toegankelijk voor iedereen die de gedragsregels in acht houdt.
 8. De oude defecte geluidsinstallatie is vervangen. Het volume van de luidsprekers aan zijde rondweg lager is ingesteld dan aan de zijde van de kantine. Hiermee kan het geluidsniveau beter geregeld worden. De geluidsinstallatie wordt (net als voor de vervanging) ingezet bij wedstrijden rond het eerste en bij evenementen.
 9. Bij overmatig overlast zullen in overleg met betrokkenen maatregelen worden genomen.

Tot slot is het natuurlijk niet toegestaan om zonder toestemming van de bewoner de tuin van Kloosterstraat 18 te betreden.

Bestuur Sv Loil

 

Loil, 30-5-2016
Eric Welling
Voorzitter