Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op maandag 16 januari 2017 zijn een 3 tal onderwerpen toegelicht en zijn op deze punten besluiten genomen.

  1. proces om visie voor SvLoil wordt opgestart. de werktitel is (de werktitel is ” SvLoil 2030″).
  2. ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel om de seniorenteams (6 heren; dames en 45+) te verplichten de openstaande kantinediensten in te vullen. hiermee wordt voorkomen dat de kantine dicht moet en uiteindelijk de exploitatie niet negatief wordt.
  3. het Erima shirt wordt gekozen als nieuwe shirt van svLoil voor het nieuwe seizoen.

in de bijlage een uitgebreidere memo over bovenstaande punten uit de vergadering.

2017-01-16 memo n.a.v. buitengewone algemene ledenvergadering