Ook Europees onderzoek concludeert dat voetballen op kunstgras veilig is

Gepubliceerd: 28 februari 2017 14:39

Uit een groot Europees onderzoek is gebleken dat voetballen op kunstgras niet gevaarlijk is voor de gezondheid. De resultaten sluiten aan bij de conlusie van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemicals Agency) concludeert dinsdag dat het risico voor bespelers van kunstgrasvelden, inclusief kinderen en de mensen die de velden aanleggen, minimaal is.

ECHA onderzocht het effect van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), een kankerverwekkende stof in het rubber, als het in aanraking kwam met de huid, het inslikken van de rubberkorrels en het inademen van stoffen die vrijkwamen.

Op basis daarvan zegt het onderzoeksbureau dat het risico op het krijgen van kanker erg laag is. Het binnenkrijgen van schadelijke metalen zou daarnaast te verwaarlozen zijn, aangezien het gehalte in de rubberkorrels lager ligt dan is toegestaan in speelgoed.

Volgens ECHA kan er wel irritatie aan de huid en ogen ontstaan door de stoffen die vrijkomen van het rubbergranulaat in een indoorhal. Het onderzoeksbureau geeft in alle gevallen het advies te douchen na het sporten.

ECHA kreeg in juni de opdracht van de Europese Commissie om onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van het spelen op kunstgras.

RIVM
De RIVM trok in december vorig jaar dezelfde conclusie nadat experts in totaal honderd kunstgrasvelden onderzochten.

Het onderzoek door het RIVM werd verricht nadat wetenschappers begin oktober tegen ZEMBLA zeiden dat rubbergranulaat-velden nooit goed onderzocht zijn, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittanniƫ voetballers het krijgen van kanker linken aan het spelen op deze velden.