Beste leden van Sv Loil

Uiteraard heeft de zorgwekkende berichtgeving rondom mogelijke gezondheidsrisico’s bij het voetbal op kunstgras met rubber infill ook ons bereikt. Inmiddels zijn wij geïnformeerd door de eigenaar van het kunstgrasveld, Stichting Dorpsbelangen Loil (SDL), dat zij hierover in contact gaan met de gemeente Montferland.
Afhankelijk van de ervaringen/ontwikkelingen zullen SDL, de gemeente en ook Sv Loil zo nodig op korte termijn bij elkaar komen om de dan ontstane situatie te bespreken.

Op dit moment willen wij nadrukkelijk uitspreken dat ons nog geen signalen hebben bereikt die wijzen op veronderstelde gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgras. Dit neemt niet weg dat de geuite signalen van mogelijke risico’s met betrekking tot het voetballen op kunstgras zeer serieus worden genomen. Wij ondersteunen dan ook van harte het aangekondigde nader onderzoek en zullen dit proactief volgen. Mocht relevante nieuwe informatie aanleiding geven tot een gesprek over eventuele maatregelen dan zullen wij ons spoedig melden bij SDL.

U zult begrijpen dat wij ons, als niet ter zake deskundige, tot nader order slechts kunnen houden aan de door de KNVB uitgedragen visie, dat het spelen op kunstgras met rubber infill geen risico’s voor de gezondheid oplevert. Daarnaast kunnen wij u verzekeren dat wij een proactieve houding zullen hebben en houden als het gaat om het waarborgen van de gezondheid van onze leden en dat wij hierin gezamenlijk met andere belanghebbenden zullen optrekken. Zodra er aanleiding is zullen wij u allen informeren via onze website en Facebook pagina.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur

Eric Welling
Voorzitter